– Vi upplever lite av en kräftgång i intresset för första maj. Idag är det framför allt aktiva socialdemokrater och äldre medlemmar över 70 år som sett samhällsförändringarna som deltar i arbetarrörelsens högtidsdag, säger Lars Beckman (S), kommunpolitiker och före detta kommunalråd.

Ser du någon föryngring?

– Nej, inte i någon större omfattning. Många unga i dagens Sverige tar mycket för givet när det mesta redan är på plats. I flera avseenden oroar det mig. Vi ser ökade skillnader i samhället som vi borde bekämpa då detta i sin tur skapar ökade sociala spänningar och motsättningar mellan grupper av individer. OECD har påpekat att vi har problem på detta område vilket vi borde lyssna till. Sverige har tidigare varit föredömliga på området vilket manar till eftertanke, utvecklar han.

Artikelbild

| Göran Färm kommer till Gusums Folkets hus på första maj.

Söderköping lockar med demonstrationståg med musikkår och Birgitta Dahl, tidigare miljöminister och talman, som första maj-talare. Under eftermiddagen talar Göran Färm, författare och EU-parlamentariker i drygt tolv år, i Gusums Folkets hus bland annat om hur EU fungerar.