Anna Nilsson (M):

– Vi är en kommun som växer, men de flesta som flyttat in är invandrare. Men än 200 personer kom förra året och fler kommer. Om de inte stannar har vi dimensionerat skolor och förskolor som sedan blir för stora. Det är därför viktigt att de lär sig svenska och får arbete.

– Årets resultat är positivt men just Stöd och omsorg går back med elva miljoner, något vi måste ta tag i. Ta hjälp av medarbetarnas idéer. Vi är inte så bra arbetsgivare som vi borde.

Jenny Elander Ek (C) tog upp en annan fråga.

– Vi måste satsa på digitaliseringen där endast 38 procent har tillgång till bredbandsutbyggnad och vi är på plats 271 av landets 290 kommuner. Oroväckande att ingen på kommunen har uppgiften att få igång satsningen.

Erland Olauson (S):

– Vi har utmaningar framför oss med allt fler över 65 år. Ska vi klara det är de nya svenskarna lösningen. De är mellan 25–45 år och kan ta jobb här. Kommunen kan bli bättre arbetsgivare nu har vi en ny erfaren personalchef till hjälp.

Helena von Schantz (L):

– Vi har fantastiska anställda och det sägs att eftersom de jobbar så hårt och sällan är sjuka så trivs de och mår bra. Men det är inte var de själva säger, utan efterlyser mer dialoger.

Anders Carlsson (C):

– Om man tittar fem år bakåt på kostnadsutveckling och intäktsutveckling har vi gått back fyra procent. Inom en treårsperiod kommer vi med den utvecklingen att backa 15 miljoner och behöva säga upp 30.

Per Hollertz (M):

– Vi har ett tufft utgångsläge eftersom Stöd och omsorg går back och måste jobba hårt med det eftersom budget för 2018 delvis baseras på budget 2017.

Jonas Andersson (V):

– Det är tufft överallt inom offentliga sektorn, men här hyfsat bra. Men vi måste se till att följa gällande avtal.

Göran Segergren (S) hänvisade till en personalenkät.

– Det visar en positiv utveckling med trivsel, medinflytande och synen på ledning och styrning. Jag förlitar mig på den, jag har sett stora förbättringar.

Bertil Eklund (NB):

– I en liten kommun är det nödvändigt med samarbete över partigränserna, särskilt inom skola, vård och omsorg.

Mika Liffner (MP) ville se mer satsningar som miljökommun.

– Men vi kan vara stolta över att ha kommit igång med kolonilotter där folk kan odla sin egen mat, solenergi samt ekologiska och närodlade produkter.

Årsredovisningen godkändes enhälligt.