Läs mer: Skolan hotas när kommunen sparar.

– Läget är allvarligt. Tittar vi framåt i tiden mot år 2022 så är det sammanlagt kostnader på 29 miljoner kronor som ska ned för att budgeten ska klaras. Kommunen har under flera år i följd bedrivit verksamhet med hjälp av bidrag. Från AFA-bidrag till migrationspengar som nu trappas av ganska hastigt. Idag står kommunen med en för stor verksamhet som vi inte har pengar till, berättar Per Hollertz (M), oppositionsråd.

Han pratar om besparingar i hela organisationen. Det handlar om att vända på varenda krona och bli effektivare överlag.

Artikelbild

| Per Hollertz (M), oppositionsråd.

– Nu krävs det strukturella förändringar som ställer stora krav på oss politiker. Vad är kärnverksamhet och vad utöver det har vi råd med? Från oppositionens sida ser vi egentligen inga fredade områden. Vi har inte råd att göra allt som vi gör idag. Tyvärr.

Vad säger du till dem som förordar höjd skatt?

– Det är i så fall den enkla vägen ut för stunden men som inte löser grundproblemet mot kostnadsökningar. Höjd skatt säger oppositionen nej till. Valdemarsviksborna betalar redan näst högst kommunalskatt i länet (22,48). I mitt tycke är det ingen lista vi behöver sträva efter att toppa.

Kommunal och Lärarförbundet ser en risk i att sparpaketet ökar arbetsbelastningen för medlemmarna. Ewa Krigsman, lokalordförande i Lärarförbundets avdelningsstyrelse:

– Det är skarpt läge och när vi vet förutsättningarna måste vi sätta oss ned och göra en konsekvensanalys på varje arbetsplats. Det är klart att risken finns att det blir en försämrad kvalité i våra verksamheter och en ökad arbetsbelastning bland våra medlemmar.

Förhandlingarna har inletts. Ewa Krigsman förklarar att det finns medlemmar som är oroliga inför det som komma skall.

– Vanliga frågor är "får jag behålla jobbet?" "På vilken arbetsplats ska jag jobba?" "Vilka blir mina arbetsuppgifter?" Det är olyckligt att arbetet inte är klart så alla vet sina förutsättningar till hösten. Men det är också viktigt att allt sköts och görs rätt. Där har vi fackliga organisationer en viktig roll.

Teresia Karlsson, facklig företrädare på Kommunal:

– Det här kom som en chock! All personal behövs i verksamheterna. Färre anställda gör arbetsuppgifterna tyngre och stressigare. Alla här tycker att det är tråkigt när medlemmar drabbas. Kommunal ska göra vad vi kan för att så många som möjligt ska få ha arbetena kvar.