Sofia Vrethander, butiksägare Fias Fina och ordförande i Viken i Centrum med ett 20-tal företagare i spridda branscher:

– Även om vi är egna företagare borde kommunen förstå värdet av att hjälpa och stötta oss. Vi tror på Malin Österström (näringslivsutvecklare), hon är ett lyft. Nu känner vi att den viktiga återkopplingen finns när vi diskuterar. Frågor vi lämnar på möten tas med till kommunen och vi får svar.

Hon tar den uppskattade julbelysningen som ett tydligt exempel. En lokal tradition som på senare år har legat i malpåse.

– Det är en liten och kanske kostsam oprioriterad fråga för kommunen, men jättestor för oss butiksägare. Intrycket från julbelysningen gör att den mörka Storgatan blir trevligare. Förhoppningsvis har Malin Österström någonting på gång, hon är i alla fall medveten om vad vi i föreningen vill i frågan.

Hon uppskattar regelbundna träffar, uppföljningar, återkoppling och konkreta åtgärder. Kommunen kan bidra med styrning och praktiska detaljer.

– Vi behöver stöd från någon som förstår våra vardagsvillkor som företagare i en kommun starkt präglad av sommarturism. Personligen är jag låst vid butiken åtta timmar om dagen. Ekonomiskt är det tufft, jag drömmer att ta in någon ibland på halvtid, men det är svårt när intäkterna varierar.

Sofia Vrethander har en återkommande och trogen kundkrets hon värnar om. Särskilt under perioden september-april då försäljningen minskar.

– Tänk att få starta ett handla lokalt-projekt där butiker samarbetar kring möjligheten att få upp ögonen för allt som finns i vår lilla kommun och på så vis öka ruljansen året runt.