– Det är tacksamma pengar. Vi tar emot varenda krona! Kommunen har naturligtvis haft betydande utgifter kopplade till olyckan, säger Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik.

Tillsammans med Västerviks kommun får man 5,5 miljoner kronor i ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det var den 23 juli i somras som Makassar Highway grundstötte utanför Flatvarp i Västerviks norra kommundel. I samband med att vädret blev blåsigare några dagar senare, och fartyget rubbades i sitt läge, började det läcka ut olja.

Artikelbild

| Saneringsarbetet efter oljeläckaget. Det är oljekletet som ska bort, fläckarna som blir kvar kommer naturen själv att ta hand om.

I inledningsskedet deltog räddningstjänst, militär och frivilliga i saneringsarbetet på land. Efter det akuta skedet tog Västerviks kommun över ansvaret för saneringen som ägde rum både i Västervik och Valdemarsviks kommuner.

Saneringen är avslutad, men under våren ska efterkontroller göras. Valdemarsviks kommun blickar nu framåt.

– Vi håller på att ta fram en oljeskyddsplan, så att vi står ännu bättre förberedda om det här skulle inträffa igen. Den här typen av fartyg går ganska nära kusten. I andra sidan anser jag att samarbetet fungerade mycket bra mellan Valdemarsvik och Västervik i somras, säger Ted Starkås.

Flertalet sjöolyckor i fjol, onykter personal och avslagna larmsystem oroar honom:

Artikelbild

| Makassar Highway grundstötte utanför Flatvarp i Västerviks norra kommundel i somras.

– Myndigheterna måste följa upp transporterna som sker på våra vatten. Som kommun kan vi inte göra så mycket. Vi avvaktar efterkontrollerna.