– Träden är säkert över 80 år gamla och ruttna inuti. Det var ingenting att spara på. Dessutom såg vi de 25–30 meter höga björkarna som en säkerhetsrisk när det nu börjar blåsa mer och längre fram i vinter när snön tynger grenarna. Grövre grenar hade redan blåst ned och några olyckor vill vi inte ha nära skola, busshållplats och gång- och cykelväg, säger Stefan Jonsson, arbetsledare, Valdemarsviks kommuns gatu- och fastighetskontor.

Han förklarar att friska björkar har en naturlig ljus färg när träden sågas ned. I det här fallet var majoriteten av träden bruna i stammarna.

– Det normala när trädgrenar sågas av och slår i asfalten är att de fortfarande förblir hela. Sjuka grenar blir som fnöske, mjölaktiga.

Artikelbild

| En gammal björk med tydlig rötskada.

Länsstyrelsen i Östergötland vill att det planteras en ny björkallé utmed Storgatan i vår. Enligt Stefan Jonsson blir det dock en annan björktyp.

– Från kommunens sida önskar vi en björksort som inte blir så hög. Dels med tanke på skötseln. Dels att det ligger bostadshus i närheten. Vi pratar i alla fall om 20-25 nya björkar på ena sidan. Personligen tycker jag inte att träden av säkerhetsskäl ska vara högre än 10-15 meter. Det är få människor som tittar upp i trädkronorna. Idag är det mycket ljusare, öppnare och trevligare i området sedan de gamla björkarna sågats ned, berättar han.

Pär Carlsson, Kuddby Trädfällning, som utförde arbetet, förklarar att åratal av beskärning och grävskador till slut går hårt åt björkarna.

– Det brukar gå bra i 80 år ungefär, sedan blir träden rötskadade och en säkerhetsfråga, en del stubbar såg dock fräscha ut, hävdar han.