Läs mer: Ridklubb tvingas till nedläggning.

– Valdemarsviks kommun har haft en dialog med föreningen. Det är ett allvarligt ekonomiskt läge för klubben, samtidigt har vi från kommunens sida stöttat så gott vi har kunnat. Nu har Hammarkinds Ryttarkamrater frågat om vi kan göra mer för föreningen och vi försöker. Ärendet ska upp i kommunstyrelsen i mars månad där ett politiskt beslut ska fattas utifrån förutsättningar och underlag, säger Monika Hallberg.

Hon tror inte att kommunens olika insatser på sikt är tillräckliga för att rädda föreningens verksamhet. Det handlar bland annat om önskemål om finansiering av en stallskötarresurs.

– Nej, det är nog tveksamt. Möjligtvis kan vi stötta klubben så att de själva tar sig ur situationen. Men det är ingenting jag vill föregå, det blir lätt galet annars. Det här är en sak för våra politiker att bestämma.

Som vi kunde berätta igår kommer styrelsen i Hammarkinds Ryttarkamrater på söndagens årsmöte att föreslå att föreningen avvecklas efter utgången av denna termin. Förutom de ekonomiska bekymren med beräknat underskott varje månad framöver så finns det för få instruktörer och hästansvariga att tillgå. Styrelsen har flera gånger påpekat bristen på ideella krafter bland medlemmarna och ett vikande engagemang. Förra veckans möte om det akuta läget för Ryttarkamraterna lockade en handfull intresserade utöver styrelsen. Hammarkinds Ryttarkamrater har 100 medlemmar varav ett 40-tal är ridande.