Under kommande två veckor, vecka 34 och vecka 35, kommer det att utföras arbete på vattenledningsnätet i Mellangrind, Högby och Svälthagen. Enligt Finspångs Tekniska kommer man att använda sig av luftvattenspolning för att spola rent dricksvattenledningarna.

Hushåll i området kommer att få sin vattenleverans avstängd i omgångar under kvällstid de aktuella veckorna. Samma fastighet kan få vattnet avstängt vid flera tillfällen.

Finspångs Tekniska rekommenderar de boende i området att fylla upp en eller flera vattenbehållare.

Berörda hushåll kommer under denna vecka att få information i brevlådan.