Det är riktiga frakturer som sedan har läkt. De måste ha gjort rejält ont, och man kan tänka sig att det uppstod inre blödningar med bestående skador som följd, säger Anna Kjellström, docent i osteoarkeologi vid Stockholms universitet.

Två av kranierna har spetsats på trästörar, vilket väcker en rad frågor.

De kan ha satts upp som ett varnande exempel för att avskräcka fiender, men detta är bara en spekulation, säger Kjellström.
Artikelbild

| För 8|000 år sedan, under mellersta stenåldern, satte människor upp huvuden på pålar i det som i dag är Motala. På bilden syns hur pålen har trängt upp genom kraniet. Möjligen har det satts upp som en varning för eventuella fiender.

Slag mot huvudet

De makabra fynden, som är från mellersta stenåldern, består av rester, inklusive kranier, efter minst tio människor, nio vuxna och ett barn. De kommer från en igenvuxen sjö i Motala.

Fynden grävdes ut 2009–2013 och beskrivs nu i tidskriften Antiquity. Där konstaterar forskarna, som har letts av Anna Kjellström, att merparten av kranierna bär spår efter slag mot huvudet eller ansiktet, men att det är oklart vad som egentligen hände när skadorna uppstod.

Det kan vara skador som har uppstått under en strid mellan olika grupper. Men det kan också ha rört sig om skador från rituella handlingar, säger Kjellström.

Rester efter djur

Hur människorna dog är också oklart. Det finns inga belägg för att de exempelvis har blivit avrättade.

Intressant nog verkar kropparna ha lagts medvetet i vattnet. De var omgivna av ben från olika djur – björn, vildsvin, rådjur och kronhjort.

Det är svårt att förstå vad de här människorna har sysslat med, men det finns mycket som talar för att man hanterat och plockat med de dödas kroppar. Det är första gången vi sett något liknande i den här delen av världen, säger Kjellström.