Den 56-åriga kvinnan besökte en tandläkare i Norrköping för att få hjälp med smärta. Tandläkaren drog ut flera tänder och satte dit en tandbrygga, någon som den 56-åriga kvinnan hävdar inte var fackmannamässigt gjort. Enligt kvinnan skulle en återställande behandling kosta strax över 80 000 kronor. Totalt stämde hon tandläkaren på 113 000 kronor.

Tandläkaren å andra sidan menar att det inte alls varit någon felaktig behandling utan att det istället var den 56-åriga kvinnan som var skyldig tandläkaren pengar efter ingreppet.

Inför förhandlingen kom parterna överrens om en förlikning där tandläkaren ska betala 22 000 kronor till 56-åringen. Tingsrätten stadfäste förlikningen.