Som vi tidigare har berättat har skyddsombuden lagt en 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren, vilket innebär att de sett brister i arbetsmiljön. Det handlar om tretton punkter, bland annat att det saknas tid till överlämningar mellan skiften och att varje personal träffar fler brukare och vice versa.

Men trots att skyddsombuden har påtalat detta menar de att det inte har skett någon förbättring.

– Vi har inte kommit till rätta med de dåliga arbetsvillkor som medlemmarna har där. Vi har försökt en tid tillbaka och diskuterat och försökt få förändringar till stånd, men inte lyckats, säger Maj Bergendahl.

Skyddsombuden har begärt att 13 punkter ska utredas enligt arbetsmiljölagen, men ett möte med arbetsgivaren i början av veckan gav inte önskat resultat.

– De tycker inte att de fick svar på sina frågor och då måste vi gå vidare med det till Arbetsmiljöverket, så får de göra en bedömning.

– Förhoppningsvis hanterar de det skyndsamt för våra medlemmar far illa i Söderköping, säger Bergendahl.

Linda Uller, socialchef i Söderköping, anser däremot att Kommunal fått svar på de frågor de ställde.

– Vi har svarat på det sätt vi kunnat göra med de förutsättningar som var angivna.

Att Kommunal nu gått vidare till Arbetsmiljöverket, hur känns det?

– Ja, jag tänker att det kanske är bra, på det sättet att det kommer in en part till. Jag är angelägen om att vi kommer vidare i processen och har goda samtal med Kommunal framåt, säger Uller.

Är de formella kraven i anmälan är uppfyllda prövar Arbetsmiljöverket begäran genom inspektioner. Prövningen kan sen leda fram till ett beslut om föreläggande, förbud eller att det inte blir någon åtgärd alls.