– Det här gör att ägardirektivet skevar och kan innebära en risk att även bolagsstyrningen skevar, det vill säga att affärsmässigheten prioriteras på bekostnad av samhällsnyttan, menar Malin Östh (V) och yrkade på återremiss.

Hon vill bland annat att det uttryckligen ska stå i direktivet att Ramunderstaden är ett allmännyttigt bostadsbolag och hon tycker heller inte att det sociala ansvaret kommer till tillräckligt uttryck i direktivet. Yrkandet på återremiss avslogs dock.

– Jag tycker det var mycket synd. Att ta ett viktigt dokument på återremiss är ingen stor sak, säger Malin Östh.