Läget är strategiskt utmed E22 och det finns ett behov av en bergtäkt i Söderköping. Det är anledningen till att Magnus Gustafson vill ansöka om tillstånd för en bergtäkt inom fastigheten Bolltorp.

Rykten om att gruset skulle komma att gå till den nya dragningen av E22 tillbakavisar han.

– Nej, det har vi inga tankar på egentligen. Det bygget kommer vara ganska självförsörjande på grus.

Någon ansökan om tillstånd har ännu inte skickats in till länsstyrelsen men förhoppningen är att kunna göra det i höst. Först inväntas ett viktigt beslut från Trafikverket, nämligen tillstånd att bygga en anslutningsväg till E22.

– Om vi får göra som vi önskar är det ingen närboende som blir störd av några transporter. Det är dels därför jag anser att det här är ett bra ställe.

Grannarna är oroade över bland annat buller, hur ser du på det?

– Vi har gjort mycket utredningar och det finns vissa gränsvärden som inte får överskridas. Det vi kommit fram till är att det här är ett lämpligt ställe och inte ska påverka närboende och miljön runt omkring särskilt mycket.

Han menar att det också finns positiva miljöaspekter av en bergtäkt i området.

– Det är bra om det finns grus på närmare håll så att det blir kortare transporter. Att sitta och köra flera mil extra för varje transport, det gynnar inte miljön.

– När det är förändringar på gång så blir människor rädda och oftast så blir det inte så farligt som man föreställer sig innan. Jag hoppas vi kan hitta en lösning som alla kan acceptera.