Det är ungefär två veckor sen som problemen började med att vissa högstadieelever på Ramunderskolan tar kontakt med mellanstadieelever i paviljongerna. Vid flera tillfällen har elever sparkat och spottat på mellanstadieelevers cyklar, och vid ett tillfälle blev en elev i fyran erbjuden cigaretter. Två barn blev vid ett tillfälle i förra veckan erbjudna att smaka och köpa öl under skoltid.

Föräldrarna till de drabbade eleverna tycker att det är mycket allvarligt och anser inte att skolpersonalen har tagit tag i det ordentligt.

– Det kan faktiskt vara en inkörsport till droger, den femtonde gången det händer kanske de väljer att prova, säger en mamma.

Artikelbild

| Paviljongerna vid Ramunderskolan.

– Det känns som att man vill undanhålla incidenter. Många föräldrar har ingen aning om vad som försiggår, säger en annan förälder.

– Jag har fått veta att man "vidtar åtgärder", men min son vet inte vad som menas med det eller hur det ska få honom att känna en större trygghet.

Hur har barnen som råkat ut för det reagerat?

– Jag tror att det är individuellt, men det påverkar alla barn. Även de som inte blir direkt tillfrågade blir stressade över att inte veta vad de ska säga om det händer. Jag vet heller inte vad jag ska säga till mitt barn. Om han blir arg och säger ifrån kanske han får stryk, säger mamman.

Som bekant har många föräldrar varit mycket kritiska till flytten till paviljongerna, bland annat på grund av närheten till Ramunderskolan där det periodvis varit stökigt. I föräldragruppen anser man sig nu ha fått vatten på sin kvarn.

– Det blev som vi sagt hela tiden. Att placera barnen där är vansinne. En del barn är lättpåverkade, en del är nyfikna och en del tycker det är läskigt. En del kanske inte vågar säga nej, säger en annan i föräldragruppen.

– Tjänstemän och skola vill ge sken av att allt är frid och fröjd, men det är det inte, säger mamman till den drabbade.

Hon klandrar inte skolledningen, eftersom rektor är helt ny på posten, men hon anser att tjänstemännen på barn- och utbildningskontoret "stuckit huvudet i sanden".

– Det här borde de ha planerat för på en högre nivå och gjort en riskanalys. Det här hade de kunnat förutse och haft resurser för. Det behövs fler vuxna ute på skolgården.