– Det vi kan se och jämföra med är vad andra kommuner betalar och vad vår egen hemtjänst kostar. Tittar vi runt om i Sverige så ligger Söderköpings nivåer högre än genomsnittet, säger Patrick Carlén, controller.

Enligt siffror från SKL, Sveriges kommuner och landsting, låg riksgenomsnittet 2018 på 413 kronor för en timma omvårdnad. Sen årsskiftet får de privata utförarna i Söderköping 446 kronor per timme, utan uppdelning mellan service och omvårdnad.

Problemet här är snarare att kostnaden för den kommunala hemtjänsten är för hög, menar Patrick Carlén.

– Vi har en stark önskan om att sänka kostnaderna för vår egen verksamhet. Samtidigt ser uppdragen lite olika ut vilket gör att den kommunala hemtjänsten bör vara lite dyrare.

Vad var det som orsakade den sjuprocentiga sänkningen för länge sen?

– Redan då handlade det om ett sparbeting, samt att vi såg att vår egen hemtjänst gjorde ett plus. Man tyckte då att det fanns anledning att skruva ner ersättningen, men så här i efterhand kan man se att det var nog inte så bra. Jag har full respekt för att företagen haft det tufft.

Boel Holgersson (C), ordförande i socialnämnden, håller med företrädarna på Inspirera och Alminia om att det ska vara samma ersättning för dem som för den kommunala hemtjänsten.

Tjänstemannasidan anser att det snarare är kostnaden för den kommunala hemtjänsten som ska sänkas. Vad tänker du om det?

– Jag tänker att i praktiken får det bli att de två möts. En viss uppräkning varje år är rimligt eftersom lönerna ökar. Men vi har ju inte råd att lägga mycket mer pengar än vi redan gör på hemtjänsten.