– En del i arbetet att minska sjukfrånvaron är att fånga upp signaler om ohälsa i ett tidigt skede, säger HR-chef Bärbel Elenius på Söderköpings kommun.

För att lyckas med detta tänker kommunen att använda sig av företagshälsovården i förebyggande åtgärder som stödsamtal, stresshantering med mera i en större utsträckning. Kommunen förändrar också sina rutiner då det gäller den systematiska arbetsmiljörundan.

– I korthet innebär det att cheferna redan efter tillfällen med korttidsfrånvaro ska ha ett hälsosamtal med medarbetaren, enligt Bärbel Elenius.

Målet är att chefen och medarbetaren tillsammans ska komma fram till orsaken till sjukfrånvaron. Då ska man se vad arbetsgivaren kan göra för att förändra situationen och vad medarbetaren kan göra.

I kommunen har sjukfrånvaron ökat de senaste åren. Statistiken visar att kvinnor har dubbelt så stor sjukfrånvaro än männen. Den största ökningen finns hos barn- och utbildningsförvaltningen där den totala sjukfrånvaron har ökat och dessutom visar statistiken att kvinnorna har mer än tre gånger så hög sjukfrånvaro som männen.

– Vi vet inte riktigt varför ännu, men vi ska ta upp detta vid arbetsmiljörundan, säger Bärbel Elenius.

Den förvaltning som har högst sjukfrånvaro är socialförvaltningen med 9,9 procent. Här har sjukfrånvaron inte förändrats de senaste tre åren utan ligger konstant högt. Målet är att den ska minska, men ännu redovisas inte hur detta ska gå till. Även samhällsbyggnadsförvaltningens sjuktal ökade förra året, men enheten är liten och därför ökar sjukfrånvaron markant om en person är sjukskriven.