Det blev ingen lång debatt kring reglerna. Fullmäktigeledamöterna kom överens om att regelverket måste ses över och detta ska ske under våren. Samtidigt fryser man nivån på ersättningar och arvoden, så de ligger kvar på förra årets nivå. De föreslagna förändringarna för fasta arvoden för kommunalråd, oppositionsråd, presidieledamöter och gruppledare antogs.

Läs mer:Därför sänker de inte ordförandens lön

Lär mer:Kommunalrådet försvarar höga arvodet

Artikelbild

| – Oppositionen får samma resurser som tidigare men majoriteten får ökade resurser på 20 procent, poängterade Nicklas Lindekrantz (Lpo).

– En sak som ska lyftas fram är att med detta får oppositionen samma resurser som tidigare, men lite omfördelade, medan majoriteten får ökade resurser på 20 procent, framhöll Nicklas Lindekrantz (Lpo).

Däremot får ledmöter, ersättare samt insynsplatser rätt till reseersättning och förlorad arbetsförtjänst inför sammanträden innan kommunstyrelsen och fullmäktige.