I den södra delen av Mogata byggs det nya bostadsområdet. När den nya markägaren påbörjade utbyggnaden uppstod behovet av två nya gatunamn. Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att fatta beslut gällande namnsättning inom kommunen. Den norra gatan, Måsedalsvägen, har fått sitt namn efter Måsedal, ett namn som finns på en äldre karta över Flämmestad. Måsedals ägor fanns i den riktning som den nya gatan går. Den södra gatan, Lötgärdesvägen, är namngiven efter åkern Lötgärdet.– Man gör kartstudier av nya och gamla kartor. Det ska vara ett namn som har en koppling till trakten, en lokal prägel som har en lokal anknytning, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef vid Söderköpings kommun.