Det var strax före sommarlovet 2017 som Brobyskolans idrottshall dömdes ut på grund av fuktskador. På hösten började eleverna bussas till Ramunderhallen för att ha sina idrottslektioner. Något som har en prislapp på cirka 2 900 kronor per dag.

Hösten 2018 verkställdes beslutet att flytta Brobyskolans mellanstadium till paviljonger vid Ramunderskolan, vilket gjorde att dessa barn måste bussas till och från fritids på Brobyskolan. Hur mycket skjutsen till fritids respektive Ramunderhallen kostar är inte specificerat var för sig, men totalkostnaden är lika hög. Därmed går 510 000 kronor per läsår till bussning av elever, alltså har drygt en miljon kronor betalats ut till det vid det här läsårets slut.

Kostnaden landar på barn- och utbildningsnämnden, och inte på kommunstyrelsen trots att det är de som är ansvariga för lokaler i kommunen.

– Den hamnar centralt på förvaltningen. Oavsett var vi tar pengarna ifrån just nu så finns de inte. Både kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden går med stora underskott, säger Mattias Geving, administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Han menar att lösningen att bussa eleverna ändå är det mest effektiva alternativet.

– Vi är tvungna att se till att eleverna kommer dit på ett eller annat sätt, och alternativet hade varit att någon i personalen skulle gå med dem. Men det kostar också och vi vill ju ha personalen i klassrummet.

Vid årsskiftet är det tänkt att idrottshallen på Brobyskolan ska vara färdigrenoverad.

Men kostnaden för att bussa eleverna till och från fritids kommer finnas kvar?

– Ja, om politikerna väljer att ha den lösningen kvar. Men det kommer bli en kraftigt mycket mindre kostnad, säger Geving.

Roland Nilsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att de extra kostnaderna för bussningen inte är bra men att idrottshallen dömdes ut inte är något man kan lasta någon för. Vad gäller bussningen av fritidsbarnen påpekar han att Centerpartiet var ett av de partier som då var i opposition och som reserverade sig mot flytten.

– Jag tror ingen var upplyst om att det skulle bli sådana kostnader heller, säger han.

Hur länge till kommer bussningen av fritidsbarnen fortgå?

– Jag skulle säga att om två, tre år så är Broby II borta, förutsatt att vi har byggt en ny skola då.