Som NT berättat tidigare är det fortfarande problem med att det skräpas ner utanför containrarna på den nya återvinningen på Telegatan.

– Jag har varit förbi några gånger och jag blir besviken när jag ser att containrarna är tomma men det ändå ligger en massa skräp utanför, säger Theres Stark, VA- och renhållningschef.

Hon menar att folk måste vänja sig vid att inkasten nu ser lite annorlunda ut än på de tidigare containrarna. Inkasten är mindre, men det finns skäl till det.

– Det är två aspekter; dels är det säkerheten, att barn inte ska kunna klättra in, dels handlar det om att få bra sorterat material. Förut var det stora saker som kunde åka med in och komma till pappersbruket.

Men många av sakerna som ställs vid återvinningsstationen ska överhuvudtaget inte slängas där utan ska till den stora återvinningscentralen Hjälmsborg.

Visar inte det här på att det finns behov av en återvinningscentral centralare än Hjälmsborg?

– Jo absolut. Både samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden har tagit första steget mot att bygga en ny återvinning, säger Stark.

Beslutet är taget, säger Lars Regnander (M), ordförande i servicenämnden, men det kommer att ta tid. Orsaken är att det inte finns någon detaljplan för en ny återvinningscentral.

– Det kan ta ett till två år, men vi ska flytta Hjälmsborg till ett bättre läge. Det kommer bli mer centralt, säger han.

Nästa vecka väntas den nya avfallsplanen antas i kommunfullmäktige, där beslutet om en ny återvinningscentral ingår.

– Sen gäller det att jaga på samhällsbyggnad lite mer så att vi får en tomt, säger Regnander.