Ordföranden Inga-Lill Östlund (L) tror att det går att hitta en passande lokal utan att bygga nytt.

– Vi kommer inte att kunna ha några stora verk här, eller jämföra oss med Östgötateatern, men mindre program som inte behöver så mycket golvyta.

– Vi får inte glömma att häften av kommuninvånarna bor på landsbygden. Där har vi bygdegårdar, församlingshem och kyrkor som är utmärkta lokaler så det är viktigt att kommunen är med på ett hörn där också.

En utredning gjordes 2018 om behovet av kulturscen. Där sägs att scenen måste bli anpassningsbar för olika konstformer och att den publika delen får 300-350 platser.