Under fullmäktige genomfördes en öppen frågestund för allmänheten. Det var inte många Söderköpingsbor som kom men några ur kommunens vårdpersonal passade på att säga vad de tycker om sina nya scheman.

– Jag jobbar på ett LSS-boende för utvecklingsstörda. Resultaten av dessa nya scheman har blivit att vi är färre personal på helgerna, då de boende oftast är hemma, och mer personal mitt på dagarna, då det kan vara få boende. Det har också lett till att vi inte kan göra de utflykter på helgerna som de boende så gärna vill, säger Tord Gustafsson, LSS-personal.

– Våra boende vill ofta testa personalen lite grann. Då det är mer personal som cirkulerar under dagarna blir det oroligare på boendet. De har fler att testa under dagen och det blir inte samma lugn i gruppen. Min uppfattning är att detta blir dyrare för kommunen, sämre för de boende och en irriterad personal.

– Varje människa vill planera sitt liv mer än fyra veckor i taget. Det konstiga är att vi ska ha samma scheman oavsett var vi jobbar men vi har så olika förutsättningar, poängterar Åsa Blid, språkrör för gruppen.

Ledamöterna i socialnämnden som pratade med vårdpersonalen var inte heller nöjda. De skulle vilja få en analys som exempelvis visar hur nya scheman har påverkat och hur många anställda som sagt upp sig.

– Det vi fått till oss är att vi får en utvärdering efter sommaren. Men det är inte rimligt. Då har dessa scheman varit i tio månader. Vid nämndmötet i mars ska vi få siffror men då hade vi förväntat oss att få en analys samtidigt, säger Åsa Dahlin (S).