Det är en naturklass på Nyströmska skolan som föreslagit att kommunen ska införa ekologiskt bokslut och på så sätt redovisa årliga insatser inom miljöområdet. De menar att det skulle öka transparensen mellan kommunen och invånarna, öka möjligheterna till utvärdering av insatserna och att det ekologiska bokslutet skulle framhäva medlemskapet i Sveriges ekokommuner.

– Det är ett jättebra förslag. I år blir det ett första steg i att göra ett miljöbokslut. Miljökontoret ska lista alla miljöåtgärder och så får det ingå i det vanliga bokslutet. I framtiden tror jag alla kommuner går mot ett hållbarhetsbokslut, säger Börje Natanaelsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.