– Det här ändrades för ett par år sedan. Vi har haft tid på oss att förändra detta men nu måste vi snart vara klara. Till slut riskerar ju kommunen ett vitesförläggande annars, säger kommunalråd Börje Natanaelsson (M).

Kommundirektören fick i uppdrag att se över detta förra sommaren. Tidsplanen för arbetet har förlängts till sista januari nästa år.

– Vi väntar på att ägaren, det vill säga kommunen, ska ge oss ett besked om hur de ska lösa detta. Jag hoppas vi får ett besked före sommaren, säger Caroline Ring, vd på Ramunderstaden.

Kommunalråd Ulric Nilsson (C) poängterar att kommunens val inte kommer att påverka de anställda på Ramunderstaden.

– Det finns ingen oro för personalen oavsett vilken väg kommunen kommer att välja. Personalen ska finnas kvar i verksamheten och de har ingen anledning att oroa sig, säger han.

Idag sköter bolaget lokalvård och fastighetsförvaltning i kommunens fastigheter. I detta ingår mycket mer. Personalen är vaktmästare på skolor och förskolor, de har hand som servering och kök på elva förskolor där de står för både frukost, lunch och mellanmål. De kör tvätt och medicin från vårdboenden. Dessutom har bolaget 914 egna fastigheter.

Totalt finns 57 anställda.

Att kommuner delat ut dessa uppdrag till sitt eget bolag utan upphandling har varit vanligt på mindre orter. Då LOU, lagen om offentlig upphandling, ändrats kan man inte göra på detta sätt längre. Om mer än 80 procent av bolagets omsättning varit kommunala uppdrag så hade det inte behövs konkurrensutsättas. Så hade Ramunderstaden inte hade haft egna bostäder hade läget varit annorlunda.

– Nu ska vi titta på allt och se vilka delar som ska upphandlas. Det finns flera alternativ men vi ska göra det som är bäst för kommunkoncernen och för kommuninvånarna, säger Ulric Nilsson.

Det finns olika alternativ som politikerna måste ta ställning till. Kommunen kan skapa ännu ett kommunalt bolag som enbart ägnar sig åt kommunala aktiviteter. Detta bolag skulle kunna ha samma styrelse och vd som Ramunderstaden. Kommunen skulle kunna ta tillbaka ansvaret för de kommunala uppgifterna och då kan Ramunderstaden vara med och lägga anbud. Eller också kan kommunen starta ett holdingbolag.

– Vi har inte landat än i vad som är bäst. Det handlar även om vi ska anlita konsulter för upphandlingar. Men vi ska göra det som är bäst för skattebetalarnas pengar, säger Börje Natanaelsson.