Det var under 2016 och 2017 som Arbetsmiljöverket genomförde flera inspektioner i 13 Jysk-butiker främst i Östergötland och Sörmland. En av dem var butiken i Söderköping. Inspektionerna visade på nästan 100 brister. Bland annat brast nästan alla 13 butiker i belastningsergonomi och förebyggande av belastningsskador. Nästan alla butiker saknade också beredskap för första hjälpen och krisstöd. Det saknades rutiner och kunskap för att rapportera tillbud och arbetsplatsolyckor. Flera butiker saknade också tekniska hjälpmedel, skriver tidningen Handelsnytt.

Arbetsmiljöverket ställer nu en rad med krav på Jysk. Bland annat måste kedjan utbilda de anställda i belastningsergonomi, lyftteknik och hur de ska använda tekniska hjälpmedel. Vid lyft över 15 kilo kräver myndigheten att de anställda använder tekniska hjälpmedel. Jysk ska också sätta upp en handlingsplan för hur belastningsskador och ohälsa ska förebyggas, skriver Handelsnytt.

För att få veta vilka genomförda åtgärder som gjorts har vi sökt butikschefen vid Jysk i Söderköping, men fått till svar att hon är på semester. De anställda i butiken känner till Arbetsmiljöverkets krav på förbättringar men kan inte uttala sig om ifall deras butik skulle ha genomfört några förändringar.

Vi har också sökt kommunikationschefen och kommunikationsdirektören på Jysk.

Åtgärdar inte Jysk Arbetsmiljöverkets krav före den 30 november måste kedjan betala 1,5 miljoner kronor, skriver Handelsnytt.