I slutet av april hoppas Söderköpings kommun kunna presentera nya skisser och samrådsplaner för Albogaskolan. Den planerade skolan tänker man i nuläget ska vara för cirka 300 elever från förskoleklass och upp till årskurs sex.

Hur skolan ska se ut är fortfarande inte klart. Det finns en rad skisser som politikerna kommer att få ta del av. Målet är att bygga i naturmaterial med mycket trä och många fönster så att det blir en öppen och ljus skola och även en sporthall. Sedan vill man bevara så mycket skog som möjligt på skolgården.

– Vi ska ta in skolan med skohorn, så att det blir så liten påverkan som möjligt, säger samhällsbyggnadschef Johan Cöster.

Artikelbild

| Hur skolan kommer att se ut är inte klart än. Skissen visar ett alternativ av hur ytan kan disponeras storleksmässigt.

Ett område lika stort som 3,5 fotbollsplaner beräknas behövas för den nya skolan, som ska ligga mellan SOK-stugan och bostadshusen.

Planerna har väckt en del debatt. Kommunen har haft dialog med föreningar och privatpersoner. De satsningar som gjorts vid SOK-stugan ska finnas kvar, men ett motionsspår kan behövas tas bort och eventuellt kan starten vid elljusspåret behövas ledas om.

– Området kring SOK-stugan ska in i detaljplanen som parkområde. Som park kan området fortsätta att utvecklas med exempelvis kiosk, toaletter med mera, säger Freddie Håkansson, planarkitekt.

– Jag hoppas på att det blir positivt för både Söderköpingsborna och föreningarna. Att de ser skolan som en resurs. Det kommer att vara möjligt att utnyttja skolan som sovsalar och det finns fler duschar och parkeringar vid tävlingar och annat, säger Johan Cöster.

Någon kostnad för projektet redovisas inte och planerna har ännu inte diskuterats av politikerna. Detaljplanen kan bli klar under året, men det återstår flera steg i planprocessen.

– Jag tror mycket på den här satsningen. Närheten till skogen kommer att ha stor betydelse för eleverna, säger Martin Sjölander, (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

De sju fastighetsägare på Kompassgatan, som direkt gränsar till den nya skolan, ska få information som sakägare. Även fler sakägare kan vara aktuella.

Husen och skolans område kommer att ha en sluttning emellan sig, som vid den smalaste delen är 15 meter och den bredaste upp till femtio meter. Den stig som leder till Albogaskogen ska finnas kvar. Det finns också planer på att utveckla en gång- och cykelväg på den södra delen, för att inte behöva korsa Albogaleden.