I torsdags fick alla hyresgäster på Viggebyvägen 9, 11 och 13 brev om uppsägning. Den första april ska de ha lämnat sina lägenheter.

Läs mer: 18 hyresgäster uppsagda

Varför har ni sagt upp de boende då den nya detaljplanen för området inte är klar?

– Det här är ett steg i processen och vi har valt att börja den nu. Vi ska ha en dialog med hyresgästerna för att se hur vi ska hjälpa dem, säger Rikard Koski, fastighetsförvaltare.

– Det med detaljplaner och rivningslov vill vi inte diskutera i dagsläget. Så är det ju att det kan ta lång tid, men nu är det detta med uppsägningarna som vi har valt att börja med. För vi vet att det kan bli processer också, säger Rikard Koski.

Hur många har rivningskontrakt?

– I stort sett alla har det, det är två som inte har det och en av dem har jag kunnat hjälpa.

Så en boende har redan en ny lägenhet?

– Ja, den har ny lägenhet och vi ska försöka hjälpa de boende med ersättningslägenheter.

Även de som har rivningskontrakt?

– Vi börjar med dem som inte har rivningskontrakt. Sedan får vi se. Vi kommer att ha en dialog med hyresgästerna.

Ni har inte begärt rivningslov av kommunen?

– Det kommer in, det är en del av processen. Vi har lagt upp en strategi och vi följer den.

Vad kommer mer att hända i den strategin?

– Nu koncentrerar vi oss på att hjälpa hyresgästerna. Det är 24 lägenheter totalt. Så tar vi det andra sedan.