När man jämför sjukfrånvaron första kvartalet i år med samma period förra året ser man att den på Blå Porten har ökat från 13,1 procent till 22 procent av den totala arbetstiden. Inom hemtjänsten har den ökat från 13,7 till 18,9 procent. Fackförbundet Kommunal menar att det kan grunda sig i de kritiserade schemaförändringarna.

– Det var ganska drastiska förändringar. Och när det inte finns tillgång till vikarier då blir det ordinarie personal som måste gå in och ta passen, man kan ju inte lämna vårdtagarna själva. Det är inte säkert att personalen orkar hur länge som helst, säger Catarina Eriksson, avdelningsordförande Kommunal Öst.

Linda Uller, socialchef, vill invänta den utvärderingen som pågår innan hon svarar på vad ökningen beror på.

– Sjukskrivningarna har ökat generellt sett, men vi ser också enheter där den minskat och där den ökat ganska mycket. Vi har gett i uppdrag till de enheter med hög andel sjukfrånvaro att göra en analys tillsammans med en HR-konsult om vad den beror på, och ta fram åtgärdsplaner utifrån det.

Kommunal menar att det hänger ihop med schemaförändringarna, vad tror du?

– Det vi såg i deluppföljningen var att arbetsmiljön har påverkats mycket, det har varit en ansträngd arbetsmiljö en längre tid och det är inte osannolikt att det hänger ihop. Men det får analysen visa.

Något mål för vad sjukskrivningarna bör ligga på finns inte i kommunen.

– Men vi behöver alltid göra vad vi kan och hålla den så låg som möjligt, säger Uller.

Inom hemtjänsten har enhetscheferna jobbat hårt för att få ner sjukfrånvaron och de upplever själva att både långtids- och korttidsfrånvaron har minskat. Att siffrorna visar på en ökning de första månaderna i år tror de är en effekt av förra årets turbulens.

– Det har spillt över på det här året, att det var ganska kaotiskt när vi kom, säger Helene Wennström, som började sin tjänst i september.

Bland annat har de jobbat med handlingsplaner för anställda som haft korttidsfrånvaro mer än tre gånger. I vissa fall kopplas företagshälsovården in.

– Vi jobbar också med närvaro, vi är här väldigt mycket och fångar upp saker snabbare. Det gör att det inte ligger och gror saker. Det tror jag också har en stor betydelse, säger Josefine Myhrer, enhetschef sen i december.