– Medborgarförslag ska normalt tas omhand inom sex månader, jag kan inte svara på varför det har blivit liggande. Vi stämmer av regelbundet vilka medborgarförslag som kommit in och hur utfallet blivit, och det var vid en sådan uppföljning som det upptäcktes att det här inte beretts, säger Anna Thörn, kommunchef.

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 18 december och har alltså alldeles nyligen hamnat på kommunchefens bord. Nu ska hon tillsammans med bland andra kommunledningsgruppen och fastighetsansvariga ta fram fakta som ska presenteras för kommunstyrelsen i september.

Vid Bergaskolan har som bekant miljöföroreningar hittats i marken varpå en renovering inte längre är aktuell. Förslagsställaren skriver att eftersom den kontamination som finns i marken runt skolan har ett värde som enbart ligger över det tillåtna för barn, skulle vuxna kunna arbeta där utan problem. Om kommunhuset sen gjordes om till skola ser förslagsställaren flera fördelar. Dels närhet till skog och idrottshall, dels skulle man kunna arbeta i tvärkonstellationer med Björkhagaskolan som ligger nära.