Ungodmar som går på gymnasiet i Söderköping får allt oftare studiebidraget indraget till följd av otillåten frånvaro . Frånvaron har ökat med 6, 4 procent skolåret 2015, 2016 till 10, 8 procent året 2017, 2018. Frånvaron har även ökat på andra platser i Östergötland, och i landet de senaste åren. Detta enligt statistik som Centrala studiestödsnämnden (CSN) tagit fram.

Enligt CSN kan det finnas ett samband med att fler unga flyktingar kommit till Sverige de senaste åren.

– Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN i ett pressmeddelande.

Orsaken till detta kan enligt CSN vara att unga nyanlända inte har informerats tillräckligt om hur studiebidragssystemet fungerar.

En annan förklaring kan vara att riktlinjerna för skolornas rapportering till CSN skärptes för sex år sedan.

– Vi ser återigen en ojämn utveckling av andelen med indraget studiebidrag över landet. Den relativt kraftiga ökningen i län som har många studerande på gymnasiet har fått genomslag på nationell nivå, säger Andreas Dahlkvist, i ett pressmeddelande.

Knappt hälften av eleverna som får indraget studiebidrag får ett återkrav. Och andelen som hamnar hos Kronofogden är lika hög som föregående år.

Det är vanligare att killar får bidraget indraget, 64 procent, än tjejer, 36 procent.