Annelie Sjöberg har blivit lite av en lokal profil i Söderköping. Dels som administratör för Facebooksidan Politisk debatt i Söderköping. Men kanske främst för att hon i januari 2016 hamnade rejält i blåsväder då hon ställde upp som talare vid "Folkets demonstration" som av organisationen Expo har anknytning till vitmaktmiljön och uttalade nazister.

Vid tillfället arbetade hon som lärare vid Nyströmska gymnasiet, och satt med som ersättare i servicenämnden för Centerpartiet. När hennes medverkan vid demonstrationen kom till kommunens kännedom avslutade Annelie Sjöberg sin tjänst på Nyströmska med ett avgångsvederlag på 16 månadslöner. Ett gemensamt beslut enligt kommunen, men enligt Annelie Sjöberg, ett beslut hon tvingades att gå med på.

Centerpartiet lät henne till en början sitta kvar. När hon i mars 2016 återigen beslutade sig för att ställa upp som talare vid "Folkets demonstration" valde hon själv att avsluta sina uppdrag som politiker i Söderköping. Enligt Annelie Sjöberg gjorde hon detta för att ha möjlighet att debattera fritt, och tala vid "Folkets demonstration".

Hösten 2017 påbörjade Annelie Sjöberg en anställning som lärare vid en skola i Gislaved. Den 8 juni skrev hon följande inlägg på Twitter: "Om en ensamstående ung afghansk man och en svensk ungdom från min egen hemstad båda befinner sig i en akut situation med fara för att drunkna och jag bara kan rädda en av dem kommer jag att rädda den svenska ungdomen. Sen får ni tycka att jag är en ond människa om ni vill".

Hennes uttalande nådde snabbt lokala medier. Den 13 juni rapporterade Värnamo Nyheter om händelsen. Bland annat intervjuades Gislaveds skolchef Mats Spånberg som tog starkt avstånd från hennes uttalande: "Vi diskuterar vilket samarbete vi ska ha med läraren ifråga. Det finns en kollision här mellan vad som står i skollagen och läroplanen om de grundläggande värderingarna och lagen om åsikts- och yttrandefrihet". Den 4 juli kom Gislaveds kommun och Annelie Sjöberg överens om att hennes anställning skulle upphöra med ett avgångsvederlag på 12 månadslöner.

– Vi har som policy att inte uttala oss i enskilda ärenden, men det stämmer att vi har kommit överens, säger Suzi Pergel, HR-chef vid Gislaveds kommun.

– De ansåg att mitt uttalande var ett brott mot skolans värdegrund. Men mitt uttalande var inte rasistiskt – och anspelade inte på etnicitet. Ungdomen från min hemstad kunde lika gärna ha rötter i Afghanistan men vara svensk medborgare, säger Annelie Sjöberg.

– Mitt uttalande fanns med i en kontext där en person försvarade en afghansk ung man utan svensk medborgarskap som utsatt en flicka för ett övergrepp. Jag tog upp ett klassiskt, moralfilosofiskt dilemma – att vad man än väljer blir det fel, säger hon.

Precis som när hon slutade vid Nyströmska känner hon sig i dag orättvist behandlad av Gislaveds kommun.

– Egentligen tycker jag mest synd om skolan och eleverna. Jag var en omtyckt lärare bland både elever och kolleger. Och skolan ligger i ett utsatt område och har svårt att rekrytera lärare, säger hon.

Till höstens val kandiderar Annelie Sjöberg för Sverigedemokraterna i Söderköping.

– Nästa vecka kommer jag att mer utförligt presentera vilka frågor jag vill driva. Men det är inte integrations- eller migrationsfrågor, snarare skolfrågor och landsbygdsfrågor.