De nya scheman som infördes för kommunens vård- och omsorgspersonal den 12 november har för tredje gången fått hemtjänstpersonal att gå ut och protestera. Inför gårdagens sammanträde var uppslutningen inte lika stor som tidigare, men det var ändå ett 20-tal personer som med facklor i händerna tågade från Hagatorget och upp till kommunhuset för att visa sitt missnöje.

– Vi är färre än vanligt eftersom det just nu är arbetsplatsträffar, vilket gör att personalen inte kunde komma loss. Vi är tilltufsade, men några är här i alla fall, säger Åsa Blid i hemtjänstens nattpatrull.

Kritiken från nattpersonalen grundar sig främst i att de nu får jobba en extra natt i månaden och att de på fyra-veckorsscheman inte får tillräckligt med återhämtningstid.

Artikelbild

| För tredje gången arrangerade hemtjänstpersonal en manifestation i protest mot de ny schemana.

– Nu vill tjänstemännen att vi prövar det här i tre omgångar, med det är förödande för oss. Det är därför vi håller på så här, fortsätter Åsa.

Med anledning av förändringarna ställde Malin Östh en interpellation till Tuula Ravander (S), ordförande i socialnämnden. Bland annat undrade hon vad man gör för att undvika avhopp och ökade sjukskrivningar i hemtjänsten, och hur man säkerställer att det görs hälsosamma, och inte ohälsosamma, scheman.

Tuula Ravander hänvisade mycket till en bemanningshandbok som tagits fram.

– Där står hur man tar tillvara på resurserna på rätt sätt samtidigt som man värnar om arbetsmiljön.

Artikelbild

| Malin Östh (V), initierade debatten om hemtjänsten.

Men hon menade också att politikerna ska rannsaka sig själva kring hur förändringarna genomförts. Malin Östh var inte sen att instämma:

– Det finns grund till självkritik. Det är inte fult att erkänna: det här blev inte så bra. Man kan backa i stället för att driva igenom det som kan ge allvarliga konsekvenser.

Artikelbild

| Anders Eksmo (KD), ordförande i kommunfullmäktige, pratar med personal i hemtjänsten.

Den här frågan fick också Sverigedemokraterna att gå upp i talarstolen och tala om vikten av att kommunen ska en arbetsgivare där personalen känner sig delaktig.

– Inte minst för att odla kommunens varumärke. Låt oss inte vara dumsnåla, alltså att snåla in på något som visar sig bli dyrt i längden, sa Annelie Sjöberg (SD).

– Det här är en av de frågor som fick mig att engagera mig politiskt. Just nu sticker Söderköping ut som en kommun där hemtjänsten inte fungerar, det är ytterst allvarligt, sa Magdalena Jones (SD).

Slutligen påpekade Björn Grip (V) att socialnämnden är hårt pressade att hålla budget.

– Frågan om resurser måste också upp i sammanhanget.