Enligt larmet hördes brandlarmet men det syntes ingen brand och kändes ingen röklukt. Räddningstjänsten åkte till platsen.

Enligt Ulf Asplund, operatör vid Räddningstjänsten Östra Götaland, kontrollerade man att det inte brann och stängde sedan larmet.