Möjligheten att få ett slut på allt detta stirrar oss i ansiktet, sade kammarens republikanske majoritetsledare Mitch McConnell häromdagen.
Allt som krävs är att Demokraterna instämmer i att det är dags att sätta landet före politiken, svara "ja" och lägga det här dödläget bakom oss.

Men i det superpolariserade Washington DC spåddes att inget av de två separata förslagen skulle gå igenom – vilket också visade sig stämma.

Artikelbild

| Permitterade statsanställda står i kö för att få gratis mat från en hjälporganisation i USA:s huvudstad Washington DC.

Trumpkompromiss

Det ena förslaget som senaten röstade om lade Trump fram i helgen och kallade för kompromiss. Enligt det skulle presidenten få de efterfrågade pengarna för murbygget i utbyte mot främst ett treårigt skydd för unga så kallade "drömmare" – personer kom till USA på olaglig väg som barn och som nu, via migrantprogrammet Daca, kan vistas lagligt i landet två år i taget. Trump har försökt riva upp Daca, något Demokraterna motsatt sig.

Men Demokraterna avfärdade skrivningen redan på förhand och det fick inte tillräckligt med röster. Det skulle ha krävt att 60 senatorer av kammarens 100 ledamöter röstade ja. Men röstsiffrorna blev 50 för och 47 emot, skriver nyhetsbyrån Reuters.

53 av kammarens ledamöter är republikaner.

Artikelbild

| Demokraternas ledare i kongressen, representanthusets talman Nancy Pelosi och senatens minoritetsledare Chuck Schumer.

Giftig stämning

Det andra förslaget har redan gått igenom det demokratkontrollerade representanthuset. Det öppnar statsapparaten tillfälligt till den 8 februari vilket skulle ge andrum till de 800 000 statsanställda som nu går utan lön samt tid för gränsförhandlingar – men innehåller inga pengar till en mur.

Artikelbild

| USA:s president Donald Trump.

För första gången kan vi rösta om att öppna upp statsapparaten utan att behöva fatta något beslut om gränssäkerhet, sade senatens demokratiske minoritetsledare Chuck Schumer entusiastiskt före omröstningen.

Men inte heller denna skrivning väntades få grönt ljus i kammaren. Röstsiffrorna blev 52 för och 44 emot och demokraternas förslag kammade alltså inte heller hem de 60 röster som krävdes, rapporterar CNN.

Artikelbild

| Permitterade statsanställda står i kö för att få gratis mat från en hjälporganisation i USA:s huvudstad Washington DC.

Nedstängningen har pågått i över 30 dagar. Situationen kompliceras av att relationen mellan presidenten och representanthusets demokratiska talman Nancy Pelosi blivit extra giftig sedan hon i ett brev föreslog att han på grund av nedstängningen skjuter på nästa veckas direktsända tal till nationen om läget i landet.

Trump twittrade senare att han skjuter upp talet tills det att nedstängningen är över.