Efter att ha analyserat den förorenade luften i Stockholm kunde man konstatera att de höga värdena kom via en låg luftström nära marken som hade sitt ursprung i Polen. Detta kan vara oroande då det enligt en rapport från Världshälsoorganisationen är konstaterat att 33 av EU:s 50 mest förorenade städer ligger just i Polen.

I Polen eldar många med kol, framför allt för att värma sina hus under vintern. På grund av kylan i Polen så tog sig en stor mängd partiklar upp till Sverige i stället för att trilla ner i Östersjön.

Nu kan mer dålig luft vara på väg mot våra trakter.

Artikelbild

| Kolkraft. När det blåser sydvästliga vindar ökar chansen att luften blir mer smutsig även hos oss.

– Under onsdagen kommer det vara sydöstlig vind över Sverige. Vi ser även på kartorna att det finns även partiklar i luften, men vi vet inte hur starka halter det är. Så det är svårt att säga hur luften påverkas i Östergötland och Småland, säger Alexandra Olsson, meteorolog på SMHI i Norrköping.

Går det att jämföra med de halter som kom i söndags?

– Vi har tyvärr ingen möjlighet att mäta det innan det kommer. Hur dålig luften blir påverkas av en rad faktorer.

Vad kan avgöra hur dåligt det blir?

– Det har att göra med hur högt över marken luftströmmarna går. En låg luftström nära marken påverkar ju luften vi andas in desto mer, säger Olsson.

Under måndagen och tisdagen var det låga värden tack vare att luftströmmarna kom från ett annat håll.

– Generellt sett så blir det bättre luft när vindarna kommer från sydväst, från Nordatlanten och de brittiska öarna.