Att säga en sak i polisförhör och en annan sak i vittnesförhör under ed kan bli mycket kännbart. Det har en 22-årig kvinna från Norrköping nu fått erfara.

I samband med förundersökning och rättegång gällande bland annat olaga hot var kvinnan ett vittne. I polisförhör berättade hon om en händelse i en butik där det uppstod en hotfull situation mellan två män.

Kvinnan berättade att hon ringde polisen för att hon tyckte att situationen var obehaglig, hon uppfattade att en av männen hade verbalt hotat den andre mannen.

Men när det var dags för vittnesmål i Norrköpings tingsrätt den 21 september 2017 lät det annorlunda.

Efter att avlagt vittnesmål, och blivit påmind om vikten att tala sanning, uppgav kvinnan att hon inte mindes den aktuella händelsen så bra. Hon kom inte ihåg att den ene mannen hade hotat den andre. Hon förklarade att det hon berättat i polisförhör om hotet var en påhittad berättelse.

Enligt tingsrättens bedömning är det dock styrkt genom bevisning att kvinnan inte talat sanning vid vittnesmålet under rättegången. Övriga vittnesuppgifter ger stöd för att hon undanhållit information under vittnesförhöret i rätten.

Därmed döms 22-åringen för mened. Påföljden blir två månader i fängelse.

Anledningen till att hon får fängelse är enligt rätten att "vittnesförhör under ed ska kunna genomföras utan att rättssäkerheten ska hotas. Det handlar också om en respekt för rättssystemet".

Kvinnan har förnekat gärningarna.