Socialdemokraterna är det enda parti som har olika valsedlar i de båda valkretsarna, även om de två toppnamnen är samma på båda.

– Vi vill visa vilka som är våra toppkandidater. Sedan ser vi en poäng med att få en bättre lokal förankring, även om det förstås finns undantag för att få en bra balans och mix på listorna, säger Olle Vikmång, ombudsman för Socialdemokraterna.

På de båda listorna har Socialdemokraterna totalt 92 kandidater.

– Vi har många som vill stå på listorna och vi behöver många namn för att täcka upp i fullmäktige. 92 namn på en lista skulle vara svårt.

Om majoriteten i kommunen hade velat det skulle det varit möjligt att skrota uppdelningen i två valkretsar och därmed sänka spärren för småpartier från tre procent till två procent. Olle Vikmång berättar att partierna resonerat tillsammans om det och resultatet blev att uppdelningen kvarstår.

Hur ser du på att det blir svårare för småpartier att komma in?

– Det har både uppsidor och baksidor. Det kan bli svårare för ett litet parti och några väljares röster kanske inte fullt ut får gehör. Vi kan också se en utveckling där det blir allt svårare att bilda stabila styren i kommuner, där man ju inte har möjlighet till omval, om många små partier kommer in.

Teoretiskt skulle spärren kunna innebära att något av era samarbetspartier åker ut?

– De spelregler som finns gäller för alla. Jag tror vi skulle vara farligt ute om vi skulla anpassa dem efter vår situation, säger Olle Vikmång.