Skolrapporten som är signerad Lärarnas riksförbund visar alltså att Norrköpings kommun hamnar på plats 241 av landets 290 kommuner. Ingen smickrande plats direkt, medger Fredrik Franzén.

– Nu har jag inte hunnit titta närmare på exakt var det är vi sticker ut. Det kommer vi att göra på nämndens junisammanträde, då även företrädare för Lärarnas riksförbund är med. Men jag kan tänka mig att lärarlönerna är en av variablerna, säger han.

Och det stämmer. Norrköping placerar sig på plats 283 i lärarnas löneliga.

– Här måste vi framför allt se över lönespridningen. Nyutexaminerade lärare får generellt bra ingångslöner, eftersom det är lärarbrist, medan de som jobbat ett tag inte får upp lönen lika mycket, konstaterar han.

När det gäller elevresultaten hänvisar Fredrik Franzén till SKL:S senaste så kallade öppna jämförelser, som visar att skolresultaten förbättrats i kommunens under de senaste åren. Fler har varit behöriga till gymnasiet.

– Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta fram. Vi har också förbättras oss när det gäller likvärdighet, det vill säga glappet har minskat mellan de skolor som haft sämst resultatet och de som haft bäst. Här har Klingsborgsskolan gjort ett jättejobb, säger han

Men när det gäller den här rapporten, där ni nu inte ligger så bra till, hur allvarligt ser ni på resultatet i den?

– De rapporter som utformas av facken väger alltid tungt. Nu kommer vi alltså mer noga att sätta oss och gå igenom innehållet. Vi tar absolut den här rapporten på största allvar.