29 januari invigdes rivningen av det gamla studentboendet Bollen, som egentligen heter Kvarteret Domaren. Huset från 1965 ska ge plats åt tre nya huskroppar.

– Det har gått bra, vi har rivit allt ovan mark. Det lilla som är kvar är under marknivå, det vill säga källaren, säger Andreas Pihl som är projektledare för nyproduktion på Hyresbostäder.

Den ska grävas ut, och det är samma typ av betong som resten av huset. Eventuellt måste det saneras en hel del.

Artikelbild

| Ny siluett. Den välkända synen på Ektorpsgatan är borta.

– Man kan inte säga riktigt vad som finns under betongen. Det kan finnas en del miljörfarligt byggnadsmaterial, som isolering och liknande.

Andreas Pihl vill inte säga att rivningen är klar förrän den delen är genomförd.

– Det ska vara ett rent och tomt hål, det är kanske tre till fyra veckor tills dess, säger han.

Förberedelsenra för Bollens rivning började runt årsskiftet, eftersom det var en del att sanera innan rivningsmaskinerna fick sättas in. Takpappen var miljöfarlig, så den fick tas bort separat och under försiktighet.

Artikelbild

| "Det har gått bra, har rivit allt ovan mark. Det lilla som är kvar är under marknivå, det vill säga källaren", säger Andreas Pihl, projektledare för nyproduktion på Hyresbostäder.

– Vi visste också att det fanns en del asbest i huset, så det fick lösas i ett tidigt skede i rivningen, säger han.

Själva rivningen av byggnaden var odramatisk och ganska enkel. Eftersom nästan alla väggar var bärande behövdes inget stadgas upp, någon större risk för oväntade ras fanns inte.

Artikelbild

| Ganska enkel. Själva rivningen av byggnaden var odramatisk och ganska enkel.

– Det vare en väldigt lättkontrollerad rivning.

Samtidigt som han tycker det är en spännande process är det bra att rivningen börjar bli klar.

Artikelbild

| Ger plats. Huset från 1965 ska ge plats åt tre nya huskroppar.

– Ja, lite skönt att just detta snart är över. Men det är bara en del av processen, sedan sätter byggandet av de nya husen igång.

Någon gång 2020, eventuellt till våren, ska de tre nya bostadshusen stå klara och vara redo för inflyttning.

Artikelbild

| Stod stadigt. Eftersom nästan alla väggar var bärande behövdes inget stagas upp, någon större risk för oväntade ras fanns inte.

– Det är roligt och intressant att följa hela projektet, från rivning till att det nya är klart, säger Andreas Pihl.