Detta uppger kommunala Norrköping Vatten och Avfall på sin hemmasida. Grävarbetet inleds redan på torsdag och pågår fram till den 15 juni.

Under den tiden blir det begränsad framkomlighet på Sjöviksvägen, på en sträcka från korsningen med Hyttavägen och vidare omkring cirka 80 meter norrut. Det kommer att bli rejält trångt och för att lösa situationen ska man, med hjälp av trafikljus, växelvis släppa fram trafiken i respektive färdriktning.

Alla berörda uppmanas dock att välja andra vägar när det är möjligt. För boende i Hyttan och Uttersberg som ska till och från Norrköping är rådet ta vägen över Kolmårdssjukhuset alternativt Strandvägen.