Ungdomarna satte i system att ge varandra "kompispris" i butiken under sportlägret förra sommaren. Flertalet av de tilltalade ungdomarna säger att de såg ledare ta varor gratis i butiken och att de trodde att de också kunde göra så. Men i tingsrättens bedömning väger man in att ungdomarna inte tagit reda på ifall de faktiskt fick ta varor utan att betala. Istället tog de varor i butiken, slog in dem i kassaapparaten och tryckte sedan på korrigeringsknappen. Tingsrättens bedömning är att ungdomarnas tillvägagångssätt tyder på att de ville dölja sina handlingar för övervakningskameran.

Flera vittnen hördes under tingsrättsförhandlingen. Bland annat ledare som förnekade att de hade rätt att ta varor gratis i butiken. Om de någon gång fått tillstånd att hämta en vara utan att betala skedde det helt öppet, inte genom att man gjorde ett låtsasköp i kassasystemet.

I stämningsansökan hade åklagaren yrkat på att hälften av ungdomarna skulle dömas för bedrägeri och andra hälften för ringa bedrägeri. När domen föll har samtliga dömts för ringa bedrägeri.

Ingen av ungdomarna förekommer i belastningsregistret sedan tidigare och tingsrätten skriver också att de lever under ordnade sociala förhållanden och är till synes välartade. Samtliga utom en var under 18 år då brotten begicks. Därför, anser tingsrätten, är ungdomstjänst en lämplig påföljd. Två av ungdomarna fick 30 timmar, tre fick 25 timmar och fem fick 20 timmar. Samtliga ska även betala 800 kronor vardera till brottsofferfonden.