Råsslaskolan har under en längre tid dragits med dålig inomhuslukt och luft. Kommunen har gjort flera utredningar och renoveringar utan att komma tillrätta med problemet. Vid årsskiftet gjordes en besiktning som visade att det fanns fukt ingjuten i en träfiberskiva mellan grundplattorna som huset står på. Eftersom skivan ligger i en skarv som sträcker sig genom hela huset, har flera skolsalar påverkats.

– Tanken var att vi skulle renovera, men ibland när man går vidare upptäcker man att felet är större än man först trodde, säger Daniel Ackermann.

– Det kommer att krävas ett jättestort renoveringsarbete för att inomhusmiljön ska bli bra igen, därför är det bättre att riva nuvarande skola bygga en ny från grunden, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig på på Norrevo

Tanken är att rivningsarbetet som gäller hus b och c ska påbörjas 2017, och att den nya skolan ska vara färdigt vid årsskiftet 2018/2019. Under våren kommer utbildningskontoret och Norrevo Fastigheter att planera utformningen.

Den nya skolan kommer eventuellt bli större än den nuvarande, detta eftersom elevantalet väntas öka i området de närmsta åren.

Sedan årsskiftet har samtliga elever i byggnad b och c haft sin undervisning i lokaler utanför skolan. Där kommer de vara till dess den nya skolan är färdig.