Det är den oberoende ideella organisation Transparency International Sverige, som jobbar för att sätta korruption på den internationella agendan, som beslutat att två medarbetare på Transportstyrelsen får priset "Årets Visselpipa 2018".

Internrevisionschefen Annette Olofsson och säkerhetsskyddschefen Jens Johansson, som båda jobbar på huvudkontoret i Norrköping, prisas för att de redan sommaren 2015 larmade om att Transportstyrelsen inte följde lagarna gällande myndigheters säkerhetskontroller.

I motiveringen heter det bland annat att "deras agerande avseende säkerhetsrisker visar på civilkurage".

Artikelbild

| "Omtumlande", det säger Annette Olofsson om det senaste priset.

När vi får tag i Annette Olofsson på torsdagsförmiddagen är hon kluven kring uppmärksamheten.

– Det känns hedrande men också omtumlande, säger hon.

Hur ser du på att du prisas?

– Jag är inte en visselblåsare utan en internrevisor som bara gjort mitt jobb, följt interna rapporteringsvägar och dokumenterat det. Men samtidigt har det varit tufft.

Artikelbild

– Jag är ödmjuk inför utmärkelsen och hoppas den bidrar till att stärka statstjänstemannnarollen, fortsätter hon.

Säkerhetsläckan inom Transportstyrelsen handlar om att ett antal sekretessbelagda register blev tillgängliga för icke-säkerhetsprövade tekniker i utlandet då Transportstyrelsen skulle byta IT-leverantör.

Två ministrar och en generaldirektör har avgått i spåren av IT-skandalen inom Transportstyrelsen. I sommar ska Riksdagens konstitutionsutskott komma med sin granskningsrapport.