Det var i början av mars som Sophia Jarl uppgav för NT att L, C och KD haft samarbetsproblem med Fredrik Bergqvist under hans tid som gruppledare.

Fredrik Bergqvist polisanmälde Sophia Jarl för uttalandena. Anmälan skickades först till Åklagarkammaren i Eskilstuna – och sedan vidare till Justitiekanslern.

– Jag tog ett beslut om att överlämna den här anmälan till Justitiekanslern för prövning eftersom det här var uppgifter i en tidning, säger Kristian Agneklev, chefsåklagare vid Åklagarkammaren i Eskilstuna.

Beslutet från JK blev att inte inleda någon förundersökning.

– Därefter gick jag igenom ärendet och bedömde att inte heller jag hade någon anledning att inleda en förundersökning, säger Kristian Agneklev.

Ett besked som Fredrik Bergqvist beklagar.

– Det känns lite olustigt, säger han.

Den som anser sig ha utsatts för förtal har möjlighet att själv väcka ett så kallat enskilt åtal. Men det är inget som är aktuellt, enligt Fredrik Bergqvist.

– Nej, jag ser inte vad det skulle gagna mig egentligen, säger han.

Han anser sig ha fått upprättelse ändå, genom att gruppledarna för L, C och KD samtliga förnekat att de skulle ha beklagat sig över några svårigheter att samarbeta med M under hans ledning.

– Det är ingen som har försvarat Sophia, eller någonting av det som hon har påstått, säger Fredrik Bergqvist.

Under de uppmärksammade stridigheterna mellan honom och Sophia Jarl röstade partiets fullmäktigegrupp för att utesluta honom.

– Men jag är kvar i fullmäktige. Där kan de inte kasta ut mig, säger Fredrik Bergqvist.

Hur ser du på din framtid inom partiet?

– Frågan är väl hur Sophias framtid inom partiet ser ut. Den situation som Moderaterna befinner sig i i Norrköping är fullständigt ohållbar. Inget annat parti vill ha med oss att göra över huvud taget, säger Fredrik Bergqvist.

Sophia Jarl är fåordig när hon får möjlighet att kommentera att polisanmälan har lagts ner.

– Jag har ingen kommentar kring den här partimedlemmens agerande. Anser man sig ha blivit utsatt för ett brott ska man givetvis polisanmäla det. Sedan får man acceptera utfallet när polis och åklagare har gjort sitt arbete, säger hon.

Fredrik Bergkvist kallar Moderaternas situation för ohållbar och säger att inga andra partier vill samarbeta med er.

– Det får stå för Fredrik, och är heller inget som jag kommenterar, säger Sophia Jarl.