Till sommaren 2019 flyttar Nordic International School till lokaler på Dragsgatan. Det är bara några hundra meter från skolans nuvarande lokaler på Kvarngatan. Det här innebär samtidigt att man inte går vidare med lokaliseringen i Smedby, utan lokalerna på Dragsgatan kommer vara skolans långsiktiga hemvist.

– Det finns flera anledningar till varför vi inte går vidare med Smedby. En är att det tar för lång tid att få klart skolan. Enligt våra nuvarande beräkningar kan en skola stå klar om cirka tre år och det kan ta ännu längre tid. Det är för lång tid för oss att vänta så länge på en ny skola, svarar rektor Louise Jonshagen i ett mejl.

En annan anledning till att skolan valt det mer centrala läget är enligt Louise Jonshagen att skolan redan idag har elever från många olika delar av Norrköping och även från närliggande kommuner.

Artikelbild

| Här, nedanför Bjärbytorpet utmed Kungsängsleden, var planen att den nya skolan i Smedby skulle byggas. Men den idén skrotas nu.

– Lokalerna på Dragsgatan ligger bra placerade med hänsyn till pendling från olika delar av staden och det är gångavstånd från centralstationen, skriver hon i sitt mejlsvar.

En annan grund för beslutet att välja de centrala lokalerna handlar om arbetsmiljö, enligt Louise Jonshagen.

– Det är en skollokal idag (gymnasieskolan Fria Läroverken finns där i dag och byter plats med Nordic International School) och där finns allt vi behöver. Skolgård, matsal, elevcafé, grupprum och annat. Närheten till grönområden som Folkparken och Himmelstalund är stor. Vi ser att denna lokalen ger oss mycket goda förutsättningar att bygga en optimal grundskola, skriver hon.