Behovet att en återvinningsstation för främst byggindustrin ses som stort. Stadsplaneringsnämnden har godkänt en förstudie från stadsbyggnadskontoret, och ett lämpligt område anses vara vid trafikplats Melby i närheten av Kimstad.

Just valet av Melby förklaras med att verksamheten är mycket transportkrävande, så det behövs ett område med väl utbyggt vägnät, få permanentboenden i närheten och små natur- och kulturvärden.

Vid anläggningen ska material sorteras, behandlas och återvinnas.

Enligt kommunen är fastighetsägaren positiv, och villig att upprätta en avsiktsförklaring gällande fördelning av kostnader, risker och eventuella vinster.