När vi besökte koloniträdgårdsföreningen i höstas arbetade flera män på sina lotter i solskenet. De berättade hur viktig verksamheten var för dem.

– Alla odlar, jobbar och pratar med varandra. Det är bra sysselsättning. Vad skulle vi göra annars? Visst, en del har byggt för stora hus, men att riva alla hus är för hårt, sade en av männen.

När vi på tisdagsmorgonen kommer tillbaka ligger det ett tunt snötäcke på marken och området är öde. Många av husen är borta, det ligger bara bråte kvar på en del tomter och det är tyst.

Artikelbild

| Brevduvorna har inget emot att Arkan Alazwai håller i dem.

Men från Arkan Alazawis bod hör vi duvorna kuttra och när han låser upp dörren ser vi hans 200 brevduvor, som sitter på sina platser.

– Det här är mitt liv. Jag tävlar med brevduvor professionellt, säger han.

Han tar fram en av sina "champions", en brevduva som flög från Bremen i Tyskland till Norrköping – en sträcka på 800 km – på åtta timmar och 25 minuter.

I maj 2012 fick han ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret om att hålla brevduvor på sin kolonilott och vet inte vart han nu ska ta vägen.

Artikelbild

| Några av brevduvorna är champions, en av dem flög från Bremen till Norrköping – 800 km – på åtta timmar och 25 minuter.

– Säsongen börjar nu fast jag får ingen hjälp av kommunen. Det känns som de trängt in mig i ett hörn. I andra städer får de som håller på med brevduvor hjälp. Varför hjälper de inte mig? säger Arkan Alazawi.

Han förstår att kommunen anser att koloniföreningen brutit mot regler, men tycker samtidigt att föreningen borde ha fått mer tid att iordningställa området.

Artikelbild

| På tisdagskvällen brändes en av kolonistugorna på området ner. På senare tid har flera stugägare gjort sig av med sina stugor på olika sätt.

– De tänker inte på folk. De gav dem ingen ny plats att flytta till. För många är det här en katastrof, säger han.

Olof Carlsson, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret, delar inte Arkan Alazawis uppfattning.

Artikelbild

| Många av kolonistugorna är borttagna, men fortfarande finns en hel del bråte kvar.

– Smedby koloniträdgårdsförening arrenderade ett område med kolonilotter och vi fick in väldigt mycket klagomål. Många tyckte att det såg skräpigt ut, kändes otryggt och det är inte bra. Kommunen har blundat i väldigt många år och låtit den här verksamheten fortgå tills för ett par år sedan när man sade: Nu är det dags att ta tag i problematiken kring kolonilotter, säger han.

Olof Carlsson betonar att koloniträdgårdsföreningen brutit mot avtalets villkor och inte rättat sig när de fått tillsägelser. I maj förra året fick föreningen en skriftlig varning, som innebar att föreningen fick till den 1 oktober på sig att städa upp och ta bort byggnader. När inte kraven uppfylldes sades antalet upp.

Artikelbild

Den 14 mars ska allt vara borta.

– Vi har sagt från början att den här platsen ska vara avstädad till dess. Om föreningen inte sköter det gör kommunen det på föreningens bekostnad. Och då kan man ju fundera på om det finns någon förening som kan ta kostnaden eller om det kommer att drabba Norrköpings skattebetalare? Det återstår att se, säger Olof Carlsson.

När det gäller Arkan Alazawi och hans brevduvor tycker Olof Carlsson att kommunen varit tillmötesgående, eftersom man träffat honom flera gånger.

– Hans verksamhet med brevduvetävlingar är hans privata särintresse och då får han hyra mark till marknadspris som alla andra. Mitt uppdrag är ganska stelbent egentligen, i min roll i att företräda kommunen som markägare kan jag inte gynna enskilda intressen.

Skulle ni kunna hjälpa honom att få kontakt med någon av de lantbrukare som arrenderar mark av kommunen?

– Det är långt utanför vår roll. Men om det handlar om föreningsstöd kanske kultur- och fritidskontoret kan hjälpa honom.