Det var i oktober 2015 som Rusta invigde det nya lagret i Norrköping. Företaget hade då investerat över en halv miljard kronor för att skapa det lager som ska serva alla Rustabutiker i Sverige, Norge och numera även Tyskland.

Men redan när lagret invigdes signalerade Rusta att man hade utbyggnadsplaner. Helt enkelt för att Rusta startar nya butiker i högt tempo och har en årlig tillväxt runt 15 procent.

– Vi inledde lagerutbyggnaden hösten 2017 och allting ska stå klart i december i år, säger Magnus Hallin, logistikchef Rusta.

Artikelbild

| Den kraftiga tillväxten inom Rusta har gjort att det stora lagret på Händelö har blivit för trångt.

– Det ska bli skönt när allting blir klart för vi är trångbodda idag.

När Rustalagret öppnar utbyggnaden i december innebär det att den totala lagerytan blir 120 000 kvadratmeter. Lika stort som 15 fotbollsplaner. Men för att verksamheten ska fungera fram till december har man fått ta till andra lösningar.

– Vi har fått hyra in oss i externa lager i både Linköping och Norrköping för att få plats, säger Magnus Hallin.

– Och vi tittar ständigt på lager på andra orter eftersom vår expansion i Norge och Tyskland kommer att kräva det.

Artikelbild

| Många lokala entreprenörer har fått stora kontrakt när Rusta nu bygger ut det stora lagret på Händelö i Norrköping.

Rusta planerar i femårscykler och logistikchefen är både imponerad och stolt över att planerna verkligen stämmer med butiksexpansionen. Idag finns två butiker i norra Tyskland och det ska snart bli fler.

Varje dygn lämnar 80 lastbilar med släp Rustalagret i Norrköping. 40 containrar kommer in dagligen från Asien och 40 lastbilar rullar in med varor från Europa.

Artikelbild

| Logistikchef Magnus Hallin på Rusta väntar på att trångboddheten ska vara över när den nya lagerutbyggnaden är klar i december.

– Verksamheten här fungerar fantastiskt fint och vi har inte haft några större inkörningsproblem. Allt det här har blivit möjligt tack vare våra fantastiska medarbetare, säger Magnus Hallin.

Rustalagret kör tvåskift och har 250 medarbetare som är anställda av Rusta. Varje år rekryteras cirka 20 personer ytterligare för att klara volymökningen.

Artikelbild

| När lagerutbyggnaden blir klar har Rusta totalt 120 000 kvadratmeter lageri Norrköping. Den främre halvan av lagret på bilden är den nya lagerdel som blir klar i vinter.

Sommaren 2017 sålde Rusta lagret i Norrköping till NRC. Idag är man alltså hyresgäst i sitt eget lager och detsamma gäller den nya lagerdelen. Vid sidan om den nya lagerdel som nu byggs finns också ett nybyggt truckgarage med plats för 76 stycken plocktruckar. De rullar oavbrutet inne i lagret och man har ett halvautomatiskt system som byter truckbatterierna under arbetsdagen.

– Vi tycker lagret i Norrköping blev perfekt och läget är helt rätt för oss, konstaterar Magnus Hallin.

– Vi ville hitta ett centralt läge nära Mälardalen där vi har närhet till hamn, riksväg och järnväg och det blev Norrköping.

Rusta hade länge en ineffektiv distribution där leverantörer styrde stora delar av distributionskedjan, enligt Rustagrundaren Bengt-Olov Forsell. När andra Rustalager stängdes ner var det ett 30-tal medarbetare som valde att flytta med till Norrköping 2015. De flesta av dessa blev senare också kvar i Norrköping.

Under nästa räkenskapsår kommer Rusta att omsätta över 5 miljarder kronor. 114 butiker ska bli ännu fler och medarbetare i Asien ser till att varor når Händelö för vidare transport ut till butik.

– Vi gör stora inköp i exempelvis Kina, Indien och Vietnam, säger Magnus Hallin. Nu när trädgårdssäsongen börjar är det många av av våra varor som vi har hämtat från Vietnam som är duktiga på sånt.

Lagerutbyggnaden har gett stora kontrakt till lokala entreprenörer och otroligt nog kan det bli fler uppdrag inom några år.

– Ja, vi planerar faktiskt för ytterligare en utbyggnad, säger Magnus Hallin. Vi har pålat och förberett för ett ännu större höglager som vi nog börjar bygga runt 2020.