– De har varit på plats sedan slutet av förra veckan och är nu aktiverade, säger Tobias Ulegård, vid Trafikverket.

På väg 209, mellan Norrköping och Arkösund, fanns förut fyra trafiksäkerhetskameror. Nu har dessa utökats med ytterligare två. De är placerade vid Konungsundsrakan och Östra Stenbyrakan i riktning mot Norrköping. Nu finns det tre fartkameror i varje riktning på väg 209.

I augusti förra året skrev vi om det sista arbetet med att montera upp de två nya trafiksäkerhetskamerorna på Arkösundsvägen. Först nu har de aktiverats.

Artikelbild

| Trafiksäkerhetskamera väg 209. Konungssundsrakan.

– De skulle egentligen varit igång tidigare, men vi har fått vänta länge med att få elen framdragen. Det är det som brukar ta längst tid när vi ska få igång nya fartkameror, berättar Ulegård.

Totalt finns det över 1 600 kameror utmed de svenska vägarna som dygnet runt övervakar hastigheten. Enligt Trafikverket räddar dessa kameror cirka 20 liv per år i trafiken. Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltade vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. Kamerorna mäter fordonets hastighet med hjälp av radar och fotograferar bara när någon kör fortare än vad som är tillåtet på vägen.

– Det finns ett system i alla kameror i Sverige. Sedan är inte kamerorna på hela tiden, de styrs efter ett schema av polisen. Det är inte bara Trafikverket som bestämmer var nya fartkameror ska placeras, polisen är också med i det arbetet, säger Ulegård.

Varför är inte alla kameror på hela tiden?

Artikelbild

| Trafiksäkerhetskamera väg 209. Östra Stenbyrakan.

– Det skulle bli alldeles för många ärenden, konstaterar Tobias Ulegård.