Det är på förskolan Fridtunatäppans lekpark samt utanför förskolans gård, i Vasaparken, som träden har huggits ner. Men Klara Jarstad, landskapsingenjör och enhetschef på tekniska kontoret, kan berätta att insatsen inte har något med det omdiskuterade spårvägsprojektet att göra.

Att kommunen har valt att hugga ner träden beror i stället dels på den så kallade almsjukan och dels på att det rör sig om gamla träd som har tagit stryk under den extremt varma sommaren.

– Träd som har dött och stått ganska länge blir en säkerhetsrisk, eftersom de skulle kunna tappa stora grenar, säger Klara Jarstad.

Artikelbild

| Av säkerhetsskäl har man tagit bort döda almar som stod mitt på förskolan Fridtunatäppans gård.

– Säkerhetsrisken är den främsta anledningen till att vi plockat ner träden. Sen så är det en estetisk fråga också, vi tar ner dem för att kunna placera nya träd som grönskar i stället för att ha döda träd som står i parker, det är alltså helt orelaterat till Ljuralänken, säger hon.

Huvudparten av träden som har plockats bort är almar som har drabbats av almsjukan. Almsjukan är en svampsjukdom som har funnits i Sverige sedan 1950-talet och till Norrköping kom smittan 2004.

– Norrköping har varit väldigt drabbat, merparten av våra almar i Norrköping har dött. Det är främst en skalbagge som sprider smittan. Skalbaggen tar sig in i innerbarken och stoppar hela näringstillförseln till trädet, då dör trädet otroligt snabbt, säger Klara Jarstad.

En teori om hur almsjukan spridits till Sverige är att plantskolor hanterar mer utländska träd idag.

Artikelbild

| Döda träd plockas bort för att ersättas av nya.

– Eftersom plantskolorna har samarbeten med andra länder i Europa, har det blivit en annan typ av sjukdomspridning, säger Klara Jarsted och tillägger att det finns många olika teorier om hur almsjukan hittade hit.

På grund av almsjukan som drabbat Norrköping hårt har kommunen valt att inte plantera så många almar, men det kan komma att ändras på i framtiden.

– I höst kommer vi sannolikt att prova ett vaccin som man nyligen har tagit fram. Vaccinet vill vi testa på de friska almarna vi har. Det har också kommit almsorter som ska vara resistenta mot almsjukan, det är kanske något vi kommer att testa i framtiden.

Vad det gäller Ljuralänken, som enligt tidiga förslag komma att dras intill Fridtunatäppan, så har kommunen ännu inte ens beslutat om den ska byggas.